GI Sistem i Ishrana

SADRŽAJ

Organizacija i uloga GI sistema

Komponente GI sistema

Distribucija krvi do digestivnih organa

Enterički nervni sistem (ENS)

Endokrina kontrola

Usna duplja, pljuvačne žlezde i ezofagus

Usna duplja

Refleks i funkcija žvakanja

Lubrikacija hrane pljuvačkom

Salivarne pljuvačne žlezde

Sekrecija i regulacija sekrecije pljuvačke

Regulacija lučenja pljuvačke

Funkcija salive

Akt degluticije (gutanja)

Ezofagus

Oralna homeostaza

Fiziološka regulacija salivacije

Funkcija želuca i duodenuma

Funkcionalna anatomija

Motorna aktivnost želuca

Sekretorna aktivnost želuca

Mehanizam sekrecije HCl

Regulacija sekrecije HCl

Faze gastrične sekrecije

Sekrecija pepsinogena

Funkcija duodenuma (dvanaestopalačnog creva)

Funkcija tankog creva, pankreasne sekrecije i hepatobilijarnog sistema

Struktura

Motorika tankog creva i regulacija

Lučenje u tankom crevu

Lučenje pankreasa

Faze lučenja pankreasnog soka

Hepatobilijarni sistem

Funkcija sinteze, sekrecije i remodelovanja žuči

Enterohepatična cirkulacija žučnih soli

SEMINAR: Fiziološke uloge jetre

Digestija i apsorpcija

Digestija ugljenih hidrata

Digestija proteina

Digestija masti

Apsorpcija u crevnim resicama

Apsorpcija vode

Apsorpcija jona

Apsorpcija ugljenih hidrata

Apsorpcija proteina

Apsorpcija masti

SEMINAR: Hormoni GI trakta

Fiziologija debelog creva

Struktura kolona i kripti

Funkcije debelog creva

Sekrecija Cl-, K+ i HCO3-

Apsorpcija i digestija

Motorika debelog creva i regulacija

Pražnjenje debelog creva (defekacija)

Gastrokolični refleks

Energetski metabolizam i ishrana

Energetski balans

Deponovanje energije (anabolizam)

Oslobađanje energije (katabolizam)

Metabolizam ugljenih hidrata

Metabolizam masti

Sinteza i skladištenje masnih kiselina

Metabolizam holesterola i žučnih kiselina

Esencijalne masne kiseline i metabolizam eikosanoida

Biosinteza eikosanoida

Umesto zaključka (podsetnik)

SEMINAR: Fiziologija ateroskleroze

Metabolizam proteina

Obnavljanje proteina

Esencijalne aminokiseline

Fiziologija ishrane

Ravnoteža u ishrani

Energetska vrednost hrane

Kalorimetrija

Antioksidantni mehanizmi

Minerali i vitamini

Značaj pravilne ishrane za zdravlje ljudi

Regulacija uzimanja hrane

Glad, sitost i apetit

Kratkoročna regulacija unošenja hrane

Dugoročna regulacija uzimanja hrane

Gojaznost

Gladovanje

Strategija lečenja gojaznosti

Fiziologija GI poremećaja

Šta treba znati i usvojiti iz ovih i dodirnih oblasti Integrativne fiziologije (podsetnik)

Najčešće korišćene skraćenice i simboli

Važnije knjige i monografije autora

Bibliografija

Compendium

Glossary (Glosar)

Indeks pojmova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *